top of page

I

JAKOBSBERGS CENTRUM

Typ: Underlag för detaljplan, Järfälla
Kategori: Bostäder
År: 2014-2015
Status: -
Beställare: Järfällahus
Omfattning: 132 lägenheter + förskola

Av Järfällahus fick vi uppdraget att ta fram ett förslag på komplettering av bostäder i Jakobsbergs centrum. Tre nya bostadsprojekt skulle tillsammans bidra med 600 nya bostäder i Jakobsberg vilka samråddes av Järfällahus, Diligentia och Riksbyggen under våren 2014. Förslaget inrättar sig i den befintliga bebyggelsestrukturen och sluter ett tidigare L-format kvarter.

ORIGO arkitekter riddaren jakobsberg fasadritning.jpg
ORIGO arkitekter Kv Riddaren Nybyggnation Visualiseringjpg

Byggnadskroppen består av fyra hus med olika byggnadshöjd, har ett 45-gradigt sadeltak och uppglasad bottenvåning mot den framförvarande Riddarparken. En lägre länga viker av in mot gårdsparken och löper parallellt med grannhuset. Förslaget innefattar drygt 130 lägenheter samt förskola och bokal/lokal.

Förslaget mynnade senare ut i Kvarteret Riddaren, ritad av ORIGO arkitekter.

bottom of page