top of page

I

KVALITETSPOLICY

ORIGO arkitekter arbetar aktivt och medvetet för att vara del av en hållbar samhällsutveckling där sociala och ekologiska frågor har en särställning. Vi påstår att detta fördjupar gestaltningsförmågan och ger en rikare arkitektur med många synergieffekter. Vårt verksamhetssystem bygger på SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi arbetar kontinuerligt med granskning och förbättring av systemet med utgångspunkt i erfarenhetsåterföring för att följa nya krav och behov. Vi drar nytta av vår kollektiva kompetens och återbrukar framgångsrika resultat och metoder.


Vårt arkitektkontor har sedan 50-talet varit med och bidragit med samhällsnyttig arkitektur i alla skalor. Vi är stolta över vår långa historia och trygga erfarenhetsbank. Detta arv förvaltar vi genom att blicka såväl framåt som bakåt för att skapa innovativ och väl genomtänkt arkitektur.

ORIGO arkitekter Glömstaskolan trappa_edited_edited_edited.jpg
bottom of page