top of page

I

KV RIDDAREN

Typ: Nybyggnation
Kategori: Bostäder
År: 2014-2021
Status: Färdigställt
Beställare: Järfällahus
Omfattning: 132 lägenheter + förskola

Järfälla är en av de mest expansiva kommunerna i landet, och skall växa med ca 30.000 invånare fram till 2030. Vi på ORIGO är glada och stolta över att få bidra med bostäder för en del av dessa nya invånare. 132 hyresrätter, förskola med fyra avdelningar samt kommersiella lokaler i centrala Jakobsberg blev resultatet av uppdraget vi utförde åt Järfällahus. Bostadshuset som stod färdigt 2021 är placerat norr om Riddarparken, och är en naturlig förlängning av centrumpromenaden. Byggnaden sluter ett kvarter som tidigare varit öppet, och kompletterar därmed områdets befintliga storskaliga struktur.

 

Med byggnadens placering skapas både en privat bostadsgård mot norr och ett gångfartsområde mot söder. 

ORIGO arkitekter riddaren jakobsberg fasadritning.jpg

         Jag drivs av en stark känsla för form och gestaltning, som oftast har sitt ursprung i själva problemlösningen, vilken jag anser är en inspiration i sig. Jag tycker också det är viktigt att ha visioner och se det större sammanhanget. Samtidigt månar jag om detaljerna. De finns med redan tidigt i processen. Och att göra något snyggare behöver inte betyda att göra det dyrare.
– Leontina Barreto, Ansvarig arkitekt

Kök.jpg

LJUSETS BETYDELSE

Ljus får oss att må bra. Riddaren är högst på mitten och lägre i ändarna för att inte skugga de befintliga husen. Enkelsidiga lägenheter mot norr har burspråk för förbättrade ljusförhållanden och utsikt. De vita väggarna och vita kaklet lyser upp de relativt små lägenheterna.

ORIGO arkitekter riddaren jakobsberg gård.jpg
ORIGO arkitekter riddaren jakobsberg spiraltrappa.jpg

80 METER VARIATION

Uppdraget var att de 80 meter långa huset inte skulle upplevas som monotont, därav de olika fasadmaterialen. Estetiskt binds byggnaden samman med sockelvåning i matrisbetong och karm och detaljkulörer i rostorange.

Foton: Olle Holdar

ORIGO arkitekter riddaren jakobsberg balkonger fasad.jpg
ORIGO arkitekter riddaren jakobsberg hörn.jpg
bottom of page