top of page

I

OM ORIGO

STORT HJÄRTA OCH LÅNG HISTORIA

ORIGO arkitekter grundades redan 1952, då som Höjer & Ljungqvist , men bytte på 80-talet namn till ORIGO arkitekter. Vi är stolta över vår långa historia och över de erfarenheter av branschen som vi tagit till oss. Detta arv förvaltar vi genom att skapa innovativ, hållbar och väl genomtänkt arkitektur. Med 70 år och mer än 40.000 bostäder i ryggen känner vi stor trygghet i att axla det ansvar som  faller på arkitekter och samhällsbyggare i vår samtid. Idag består kontoret av 13 medarbetare med bred kompetens inom gestaltning, planering, projektering och byggnadsvård. Med historisk förankring, gedigen erfarenhet och fingret på nutidspulsen är vi redo att ta oss an de utmaningar och äventyr som framtiden bjuder på. Inte minst är vi redo att dra vårt strå till stacken när det gäller omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle - vår tids kanske största utmaning.

ORIGO arkitekter medarbetare.jpg
VÅR UTGÅNGSPUNKT

För oss är arkitektur ett förhållningssätt, och ett verktyg. Den fysiska miljön ska vara användbar, hållbar och meningsfull. Vi använder vår kreativitet med inlevelse och har perspektivet i ögonhöjd. Utgångspunkterna är funktion, förväntningar och behov. Professionellt arkitektarbete med fokus på behov och förväntningar från våra kunder, omvärlden och oss själva. Vårt uppdrag är att konsekvent genomföra projekt med starka och tydliga arkitektoniska värden, från idé till slutbesked, inom projektets ekonomiska verklighet. Resultatet - den färdiga byggnaden - är beroende av hur vi prioriterar tid, ekonomi, estetik och hållbarhet. Vi drar nytta av vår kollektiva kompetens och återbrukar framgångsrika resultat och metoder. För oss hänger allt ihop. 

ORIGO arkitekter  Inredning
bottom of page