top of page

I

TOM TITS EXPERIMENT

Beställare: TTE

Typ: Nybyggnation
Kategori: Utbildningslokaler
År: 2013
Status: Färdigställt

Typ: Om-- & tillbyggnation
Kategori: Restaurang, utbildningslokaler, WC, butik & personalfaciliteter.
År: 2008-2010
Status: Färdigställt

Typ: Ny- & ombyggnation
Kategori: Restaurang, matsal & kök. WC & personalfaciliteter.
År: 1998-2001
Status: Färdigställt

ORIGO arkitekter Tom Tits Soffgrupp.jpg
ORIGO arkitekter Tom Tits Tak

Tom Tits Experiment science center i Södertälje är en pedagogisk utställning med interaktiva experiment där besökaren själv får experimentera med och utforska naturvetenskap och teknik hands-on.

ORIGO arkitekter har arbetat med  Tom Tits Experiment i flera skeenden. Från nybyggnad till ombyggnad av lokaler, framtagande av koncept till att gestalta en lekfull och inspirerande miljö.

ORIGO arkitekter Tom Tits Takkrona

Vi har fått fortsatt förtroende med flera ny- och ombyggnader, bland annat de publika toaletterna, personalutrymmen och butiken. Ett genomgående tema är en fantasirik gestaltning som t.ex. kristallkronan av petflaskor, kapphängare av galgar och armaturer av kapsyler.

ORIGO arkitekter Tom Tits Experiment.jpg
ORIGO arkitekter Tom Tits Matsal
ORIGO arkitekter Tom Tits Kapphängare

Hela anläggningen stängdes för renovering i december 2007 och återinvigdes 6 juni 2008 i närvaro av Kungen och Drottningen. I samband med denna ombyggnad anlitades ORIGO för bland annat ombyggnaden av restaurangen och caféet. Ombyggnaden av restaurangen gällde främst ny golvbeläggning, förtydligande av in- och utgång samt ny diskinlämning. En dubbelsidig växtvägg blev ett nytillskott som kom att svara på de flesta önskemålen angående rumsavdelare, stämningshöjare och ljuddämpare.

bottom of page