top of page

25 mars 2022

I

OMBYGGNAD MED RIK HISTORIA

DET GAMLA SOLDATHEMMET

En byggnad med rik historia vars syfte har varit likt namnet beskriver, ett hem för soldater. Byggnaden har bland annat rymt ett kapell som senare byggts om till biograf. Sedan en tid tillbaka har Soldathemmet stått tomt och färgats av både människor och djur. 

IMG_4200.JPEG

NYA BOSTÄDER!

Soldathemmet ligger inom f.d. Södermanlands Regementes område i Strängnäs, som numer är planlagt för bostäder. Vi ser att det finns stor potential att att skapa bra bostäder i Soldathemmet och utnyttja byggnadens vrår och höjder på ett spännande sätt. 

K- OCH Q-MÄRKT

Ett roligt men utmanande uppdrag åt Deus Fastigheter AB att ta fram nya bostäder som uppfyller dagens nybyggnadskrav i och med fastighetens höga kulturvärde (q1 & k4) som bl.a. innebär att byggnaden inte får förvanskas utvändigt eller rivas. 

ORIGO arkitekter Strängnäs Soldathemmet Orginal Sektion.jpg
ORIGO arkitekter Strängnäs Soldathemmet A.jpg
bottom of page