OM ORIGO

ORIGO ARKITEKTER

ORIGO arkitekter grundades redan 1952, då som Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor, men bytte på 80-talet namn till ORIGO arkitekter. Vi är stolta över vår långa historia och över de erfarenheter av branschen som vi tagit till oss. Detta arv förvaltar vi genom att skapa innovativ, hållbar och väl genomtänkt arkitektur. Idag består kontoret av 15 medarbetare med bred kompetens inom gestaltning, planering, projektering och byggnadsvård. Målsättningen är att, genom starka arkitektoniska idéer, skapa förutsättningar för socialt såväl som ekologiskt hållbara miljöer. ORIGO arkitekter arbetar med arkitektur i alla skalor – från stadsplanering, kommersiella byggnader, skolor, vårdboenden och bostäder till inredning. Vi är alltid intresserade av nya samarbeten och nya projekt, kontakta oss gärna och berätta om era funderingar.

Om_ORIGO_1

VÅR UTGÅNGSPUNKT

För oss är arkitektur ett förhållningssätt, och ett verktyg. Den fysiska miljön ska vara användbar, hållbar och meningsfull.

Vi gör skillnad, för vi vet att arkitektur är en investering som skapar mervärde. Därför bygger vi starka strukturer och tror på kollektiv kompetens.

För oss är arkitektur inte en stil utan ett förhållningssätt mellan människor och byggd miljö. Vi använder vår kreativitet med inlevelse och har perspektivet i ögonhöjd.

Utgångspunkterna är funktion, förväntningar och behov. Professionellt arkitektarbete med fokus på behov och förväntningar från våra kunder, omvärlden och oss själva. Vårt uppdrag är att konsekvent genomföra projekt med starka och tydliga arkitektoniska värden, från idé till slutbesked, inom projektets ekonomiska verklighet. Resultatet – den färdiga byggnaden – är beroende av hur vi prioriterar tid, ekonomi, estetik och hållbarhet.

ORIGOs arbetsmetod är en levande process av synergieffekter genom arkitektur, miljöaspekter, socialt ansvar och specialistkunskaper. Vi drar nytta av vår kollektiva kompetens och återbrukar framgångsrika resultat och metoder. För oss hänger allt ihop.

Om_ORIGO_2