OM ORIGO

ORIGO ARKITEKTER

ORIGO arkitekter grundades redan 1952, då som Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor, men bytte på 80-talet namn till ORIGO arkitekter. Vi är stolta över vår långa historia och över de erfarenheter av branschen som vi tagit till oss. Detta arv förvaltar vi genom att skapa innovativ, hållbar och väl genomtänkt arkitektur. Idag består kontoret av 14 medarbetare med bred kompetens inom gestaltning, planering, projektering och byggnadsvård. Målsättningen är att, genom starka arkitektoniska idéer, skapa förutsättningar för socialt såväl som ekologiskt hållbara miljöer. ORIGO arkitekter arbetar med arkitektur i alla skalor – från stadsplanering, kommersiella byggnader, skolor, vårdboenden och bostäder till inredning. Vi är alltid intresserade av nya samarbeten och nya projekt, kontakta oss gärna och berätta om era funderingar.

Om_ORIGO_1

VÅR PROCESS & METOD

Vår verksamhet bygger på analys, dialog och gedigen erfarenhet. Samarbete och god kommunikation med kunder och konsulter är viktiga grundstenar i våra projekt. Vi projekterar i AutoCAD och Revit och använder oss av SundaHus miljödatabas.

Vår policy:
ORIGO arkitekter ska skapa god arkitektur som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom professionellt arkitektarbete med fokus på behov och förväntningar från våra kunder, omvärlden och oss själva. Ständig förbättring sker genom planerad utbildning och erfarenhetsåterföring.

· God arkitektur i ett hållbart samhälle
· Professionellt arbete med kundfokus
· Förbättring genom utbildning och kunskapsutbyte

ORIGO arkitekter har sammanställt kvalitets- och miljöledningssystem till ett verksamhetssystem och arbetar kontinuerligt för att förbättra detta.

Om_ORIGO_2

SPECIALKOMPETENSER

· BAS-P
· Vi är väl insatta i svenska normer och regelverk och har ett utvecklat verksamhetssystem
· Sakkunnighet inom tillgänglighet
Med erfarenhet från offentlig miljö, kulturhistoriska byggnader, arbetsplatser, bostäder, museer och teatrar har vi kompetens för alla typer av tillgänglighetsgranskningar och kan lämna sakkunnigyttranden samt givetvis förslag på och projektering av åtgärder.

Om_ORIGO_3