top of page

I

NÄSBY SLOTTSPARK

Orginalarkitekt: Brunnberg & Forshed
Skede: Bygghandling
Typ: Nybyggnation 

NORRA PARKEN 1
Kategori: Flerbostadshus och parhus
År: 2018-2020
Beställare: Serneke
Status: Färdigställt
Omfattning: 7188 m²

NORRA PARKEN 2
Kategori: Flerbostadshus och parhus
År: 2021
Beställare: Serneke
Status: Färdigställt
Omfattning: 4096 m²

SÖDRA PARKEN 1
Kategori: Flerbostadshus
År: 2021
Beställare: Box Bygg
Status: Färdigställt
Omfattning: 7038 m²

SÖDRA PARKEN 2 och 3
Kategori: Flerbostadshus
År: 2019-2020
Beställare: Serneke
Status: Färdigställt
Omfattning: 6680 m²

ORIGO arkitekter Norra Parken 2.jpg

NORRA PARKEN 1 OCH 2

Vi fick förtroendet att projektera bygghandling för trädgårdsstaden Norra Parken. Vardera etapp omfattar totalt 48 lägenheter fördelade på åtta trevåningshus och två parhus. Områdena är uppdelade i två längor av hus, emellan kvarteren skapas ett parkrum som binder ihop området med strandpromenaden. Flerbostadshusen pryds med burspråk och balkonger.
Putsfasaderna har kulörer i ockra som knyter an till Näsby Slott.

De södra parkerna innehåller totalt åtta flerbostadshus i fem våningar med totalt 146 lägenheter. Dessa etapper präglas av det militära kulturarv som platsen bär på. Barockträdgården och äppellundens raka linjer fångas upp, ett grönt stråk leder genom kvarteret. Söder om barockparken utvecklas ett kvarter av åtta punkthus strikt ordnade i parkmiljö.

Bostadshusen utformas med fyra våningar och en indragen takvåning med låglutande tak. Med ett rött tegel blir materialvalet en tydlig kommentar till de tidigare kasernbyggnaderna och epoken med kungliga sjökrigsskolan.

SÖDRA PARKEN 1, 2 OCH 3

ORIGO arkitekter Norra Parken 2 fasader.jpg

PARKERNA

kännetecknas av höga krav på gestaltning, stort fokus på detaljer och materialval. Påkostade lösningar i både lägenheter och trapphus. Projektens art har inneburit en noggrann projektering på hög BIM - nivå.

ORIGO arkitekter Södra Parken 2 och 3 Kök.jpg
ORIGO arkitekter Södra Parken 2 och 3 Badrum.jpg
ORIGO arkitekter Södra Parken 2 och 3 Vardagsrum.jpg
bottom of page