top of page

I

MITTAG LEFFLER INSTITUTET

Typ: Ombyggnad, Byggnadsvård Stockholm
Kategori: Bostäder, Institut
År: 2018-2020
Status: Färdigställt
Beställare: Kungliga Vetenskapsakademin
Omfattning: 7 lgh + 1 matsal för 40 pers

I Mittag-Lefflers byggnader på Djursholm, klassat som kulturskyddat område har ORIGO varit inblandad i flera ombyggnationer. Nu senast ombyggnad av Grindstugan och Gula Villan där forskarbostäder med egen pentry och badrum skapats med högt ställda krav på både bevarande och tillgänglighet.    

ORIGO arkitekter KVA Mittag Leffler Gula Villan.jpg

GULA VILLAN

Gula Villa byggdes ursprungligen som undantag åt Mittag-Lefflers mor och har gjorts om till 2 lgh och tillgängliga gemensamhetsytor för måltider och samling. 

GRINDSTUGAN

Från att ha varit en större bostad i två plan har byggnaden omarbetats till fem lägenheter avsedda som forskarbostäder samt en gemensam lounge.

ORIGO arkitekter KVA Mittag Leffler Grindstugan Plan.png
ORIGO arkitekter KVA Mittag Leffler Gula Villan Trappa.jpg

Grindstugan och Gula Villan är båda kulturhistoriskt värdefulla och förvanskning av byggnadens yttre får inte ske. Projektet avser en ombyggnation i form av nya mindre lägenheter och en tillgänglig samling/matsal för ca 40 pers. samt yttre huskompletteringar av de två K-märkta byggnaderna.    

ORIGO arkitekter KVA Mittag Leffler Gula Matsal.jpg
bottom of page