top of page

I

MILJÖPOLICY

Arkitektkontor

ORIGO arkitekter arbetar aktivt och medvetet för att vara del av en hållbar samhällsutveckling där sociala och ekologiska frågor har en särställning. Vi påstår att detta fördjupar gestaltningsförmågan och ger en rikare arkitektur med många synergieffekter. Vårt verksamhetssystem bygger på SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi arbetar kontinuerligt med granskning och förbättring av systemet med utgångspunkt i erfarenhetsåterföring för att följa nya krav och behov. Vi drar nytta av vår kollektiva kompetens och återbrukar framgångsrika resultat och metoder.

Miljö i projekt: Kloka val som håller i drift är ekonomiskt och hållbart.
Miljö i vår vardag: Gör inget onödigt, och återbruka.

ORIGOs miljöledningssystem omfattar både direkt och indirekt miljöpåverkan. Genom vår kontorsverksamhet påverkar vi miljön direkt och genom våra arkitektuppdrag påverkar vi miljön indirekt. Vi arbetar systematiskt med att minimera vår negativa miljöpåverkan, både på kontoret och i våra uppdrag. I vår arbetsmetod har vi redan från projektstart ett integrerat miljöarbete med checklistor och mallar från vårt ledningssystem. Vi strävar efter att tillsammans med våra kunder välja de bästa lösningarna för att optimera god miljö samt social och ekonomisk hållbarhet. Genom kloka val av lösningar och material som håller över tid kan vi optimera den miljöpåverkan som är en direkt följd av vår egen verksamhet.

ORIGO arkitekter glömsta huddinge fasad med trappa.jpg
bottom of page