top of page

I

KV LÖVKOJAN

Typ: Nybyggnation
Kategori: Bostäder
År: 2014-2017
Status: Färdigställt
Beställare: SMÅA
Omfattning: 65 småhus

Kv Lövkojan består av 65 småhus, varav 28 st är Radhus Stor om 134 m², 18 st är Radhus Liten om 118 m², 12 st är Parhus om 120m² + 27m² inredningsbar vindsvåning och 7 st är Villor om 164 m². Alla hus har stående träpanel kulörsatt i färger liknande Falu Rödfärg, trätjära och tjärvitriol i en klassisk matt ton. Entréerna är alla målade i en välkomnande ljusgrå kulör.

 

Kännetecknande för hela kvarteret är gavelfasadernas förskjutna taknockar och den asymmetriska fönstersättningen med stora och små fönster och fönsterdörrar.

ORIGO Arkitekter Kv Lövkojan Villa gata
ORIGO Arkitekter Kv Lövkojan Parhus gård

Radhusen och parhusens trädgårdar avgränsas med plank, häck och förråd. Radhusens trädgårdar är alltid tillgängliga från två håll. Trädgårdarna varierar i storlek men är vid varje enskilt hus tillräckligt stor för att få plats med en liten odling eller ett växthus. Villornas trädgårdar avgränsas med häckar. Dessa tre element (häck, plank samt förråd) ger 
en variation i gaturummet samtidigt som området binds ihop visuellt.

         Förslaget vann 1:a pris i parallellt uppdrag. Främsta motiveringen till vinsten var bl.a. att det innehöll en stor variation av hustyper trots att de alla i princip har samma hustyp som utgångspunkt.  
- Leontina Barreto, ansvarig arkitekt

SHedvigslund_situation.jpg

         Radhus Stor, Radhus Liten, Parhus och Villor skapade hem för många olika familjekonstellationer.  
- Leontina Barreto, ansvarig arkitekt

ORIGO Arkitekter Kv Lövkojan Detaljer
bottom of page