top of page

I

KV HULTE 3

Typ: Nybyggnation
Kategori: Lägenheter och coliving
År: 2020-2022
Status: Pågående
Beställare: Bostads AB Mimer
Omfattning: 8500 m²

Kv. Hulte 3 i Västerås består av ett högre och ett lägre punkthus vars volymer binds samman med en gemensam entrévåning, tillsammans ger de

90 st nya bostäder till stadens invånare på den centrala adressen Karlsgatan 20. 

Fasaden kläs med kyliga strama sinusplåtar i aluminium i en lekfull något digital rytm mot Kopparbergsvägen och gårdssidan med träpanel på långsidorna som medvetet kontrasterar mot bebyggelsen i omgivningen vars fasader huvudsakligen består av puts och tegel. På så sätt bygger byggnaden upp en spännande dialog med området. 

ORIGO Arkitekter Kv. Hulte 3 Gatuvy.jpg
ORIGO arkitekter Kv Hulte.jpg

COLIVING - COLOVING

Det högre punkthuset består av 2:or, 3:or och 4:or som tillsammans utgör 60 lägenheter. I det lägre punkthuset utformas 30 coliving-bostäder där ytorna växlar mellan privata och gemensamma vilket möjliggör större livsutrymme på en mindre yta. Utöver den sociala aspekten som ett coliving-boende handlar det om dela på jordens resurser för att klara jordens klimatmål i framtiden vilket bildar en röd tråd i byggnadens koncept och utformning.

         Vi måste under klimatkrisens utmaning lära oss att dela på jordens resurser för att klara jordens klimatmål 
- Michael Frimmer, handläggande arkitekt

GEMENSAM ENTRÉVÅNING

Bjuder på en upcycling-verkstad, gemensamhetsutrymme för fester, gästlägenhet, återvinningsrum, tvättstuga, cykelgarage och lokaler som kan hyras ut till café och affärer. Genom glaset i fasaden på genomgången tillåts staden att visuellt passera in mellan de två husvolymerna och kopplar samman torgrummet med den gröna innergården där utrymme finns för lek och rekreation.

ORIGO arkitekter Kv. Hulte 3 Coliving.jpg
bottom of page