top of page

I

KV BRODÖSEN

Typ: Ombyggnad, Stockholm
Kategori: Bostäder
År: 2015-2020
Status: Färdigställt
Beställare: TL Bygg AB
Omfattning: 54 lägenheter

Vi fick under 2020 uppdraget att återuppta renoveringen av Brodösen i Åkeshov, Bromma som vi gjorde 2015 åt AB Stockholmshem. Ombyggnationen omfattade två tidstypiska smalhus i tegel från mitten av 40-talet, innehållande 54 st lägenheter med 1:or och 2:or. Husen har en grön kulturhistorisk klassning av Stockholm stad.

Brodösen_2_1200.png
Brodösen 065.JPG

Ombyggnaden är en total upprustning och omfattar byte av stammar och ventilationssystem, nya badrum och kök samt nya ytskikt. Med hjälp av Stockholmshems varsamma upprustningsprogram för smalhus kunde vi trots stora ingrepp ändå skydda de kulturhistoriska värdena och bevara mycket av det gamla. Vi behöll ursprungliga planlösningarna, entrépartier och fönster renoveras och fasaderna kommer inte att förändras.

bottom of page