top of page

I

KONSTPAVILJONGEN

Typ: Nybyggnation Södertälje
Kategori: Paviljong, bygghandling

Originalarkitekt: Afaina de Jong
År: 2020
Status: Pågående
Beställare: Grafikens Hus
Omfattning: -

ORIGO arkitekter har tillsammans med Grafikens hus och konstnären/arkitekten Afaina de Jong tagit fram bygghandlingar för att förverkliga Afainas modell av konstpaviljongen. Konstpaviljongen kommer att placeras i campusparken i Södertälje. Paviljongen är en del av kommunens satsning på offentlig konst.

Omslagsbild 3D modell inzomad_edited.jpg
ORIGO arkitekter Konstpaviljongen Ritning_edited.png

3D-SKANNA DIG SJÄLV OCH BLI ETT KONSTVERK

under en workshop på Södertälje Science Week 2020 fick Södertäljebor bli en del av projektet genom att bli 3D-skannade av Martin Heed, KARPROCO AB, för att sedan hamna i Jens Evaldssons 3D-visualisering av campusparken. ORIGOs ”Konstpaviljong-gäng” medverkade i evenemanget, se det fina resultatet.

ORIGO arkitekter Konstpaviljongen 3D av Michael Sara och Leontina.jpg

Michael Frimmer - handläggande, Sara Deurell - medverkande och Leontina Barreto - ansvarig

ORIGO arkitekter Konstpaviljongen golv.png

Paviljongen byggs upp av delar i betong som monteras ihop på plats. Delarna är noggrant utformade för att mönstret som Afaina skapat sömlöst ska sammanfogas.​

Visualiseringar: Jens Evaldsson

ORIGO arkitekter Konstpaviljongen 3D av park.jpg
bottom of page