top of page

I

HOVRÄTTSNOTARIEN 2

Typ: Markanvisningstävling
Kategori: Radhus och parhus
År: 2021
Status: -
Beställare: THP fastigheter AB 
Omfattning: 84 bostäder

ETT HEM ATT LÄNGTA TILL

Där man bor, lever och trivs, och där smarta och hållbara lösningar ger såväl sociala mervärden som hopp och framtidstro i en tid av turbulens och klimatförändringar. Där hemmets trygga vrå innebär mycket mer än fyra väggar och ett tak. Husen utformas med sadeltak, asymmetriskt eller symmetriskt placerad taknock. Parhus och radhus, varje bostad är tydligt urskiljbar och variation skapas genom färgskiftningar i fasad. Slamfärger i olika grå nyanser och varje entré markeras med en spaljé i röd accentfärg. Ett modernt uttryck i traditionella material, som skapar både trygghet och trivsel.

ORIGO arkitekter Hovrättsnotarien 2 Fasad Omslag.jpg

         Boendet skall vara på människors villkor, snarare än bilars. 

ORIGO arkitekter Hovrättsnotarien Projektsida 970x700 px.jpg

ETT LIV UTAN BIL
Boende på människors villkor, snarare än bilars. Genom området går en enkelriktad kvartersgata med gångfart, och huvuddelen av all parkering ligger i områdets utkanter. I bostadsrättsföreningen finns elbilspool, lådcykelpool och verkstad för att möjliggöra ett liv utan egen bil vilket främjas ytterligare av närheten till Nyköpings centralstation.

MODERN DELNINGSARKITEKTUR
Ett grönt område med växtlighet, friska och välplanerade hus i ett socialt sammanhang. En modern delningsarkitektur, där boendet innefattar både privata och delade resurser. Här skapas kvadratsmarta bostäder i tre varianter, parhus, radhus och tvåvåningsradhus som alla bygger på samma enkla modul.

ORIGO arkitekter Hovrättsnotarien 2 Fasa
ORIGO arkitekter Hovrättsnotarien 2 Nyköping Situationsplan.jpg
ORIGO arkitekter Hovrättsnotarien 2 perspektiv.jpg
bottom of page