top of page

I

GLÖMSTASKOLAN F-3

Typ: Nybyggnation

Kategori: Skola

År: 2016-2020

Status: Färdigställt

Beställare: Huge Fastigheter AB

Omfattning: ca 3778 m²

ORIGO arkitekter har i Huddinge ritat två olika skolbyggnader, båda tillhörande Glömstaskolan. För de mindre barnen tillkom 2020 denna röda byggnad, alldeles intill den vita skolan för de större barnen. Den mindre skolan förhåller sig till den stora likt ett gårdshus till huvudbyggnaden, och ramar in skolgården. 

ORIGO arkitekter Glömsta F-3  Huddinge_omslag.jpg

         Den arkitektur vi skapar utgår ifrån människan och människans behov. 

ASYMMETRISK FÖNSTERSÄTTNING

känns igen från de stora skolan och de större glaspartierna tar upp formspråket från den befintliga skolans bottenvåning. Den röda färgsättningen ger dock byggnaden en egen identitet och skapar ett landmärke som underlättar för barnens platsskapande och orientering. 

ORIGO arkitekter glömsta f-3 flygbild.jpg
ORIGO arkitekter glömsta f-3 fasad.jpg
ORIGO arkitekter Glömstaskolan F-3 Plan.jpg
ORIGO arkitekter Glömsta f-3 Trappa.jpg

HEMVISTER - EN LIKVÄRDIG MILJÖ

Ett trapprum i vinkel löper mellan de tre planen och länkar samman byggnaden, vilket gör det lätt att orientera sig. De breda trapporna ger plats för både kommunikation och en stunds vila eller samvaro. Glömsta F-3 består av fyra hemvister anpassade för 90 elever vardera. Denna nya typ av planlösning skapar en miljö som byggs för att passa olika elever med olika behov, snarare än att hitta alltför generella lösningar. I hemvisterna finns tre basrum och ett antal grupprum, samt ett öppet studielandskap som kan delas in aktiva respektive lugnare delar.  

Foton: Lasse Olsson

ORIGO arkitekter glömsta f-3 interiör.jpg
ORIGO arkitekter glömsta f-3 gård.jpg
ORIGO arkitekter glömsta interiörbild.png
bottom of page