top of page

I

GLÖMSTASKOLAN

Typ: Nybyggnation

Kategori: Skola

År: 2013-2014

Status: Färdigställt

Beställare: Huge Fastigheter AB

Omfattning: ca 9940 m²

Glömstaskolan är en fyrparallellig F-9-skola på fyra våningar i Huddinge som stod inflyttningsklar hösten 2016. Skolan är en av landets mest besökta på grund av den nya typen av planlösning, framtagen med utgångspunkt i läroplanen, forskning och evidens. Skolan är korridorslös med undervisningsrummen grupperade kring oregelbundna ytor som kan möbleras på olika sätt för att komplettera basrummen. Undervisningsrummen kan alla nås från den centrala ljushallen.

ORIGO arkitekter glömsta huddinge ljusgård.jpg

         Den korridorslösa planlösningen ger en trygghet och överblickbarhet. 
- Del av Juryns motivering, vinst i
Huddinges byggnadspris 2018

ORIGO arkitekter glömsta huddinge plan_e

NAVET

Våningsplanen hålls samman av en central, rund ljusgård/trapphall. Ett samlande nav både horisontellt och vertikalt med fysisk rörelse som bonus. Entréplanet, med bakkant i suterräng, är glasat mot skolgården, öppet för in- och utblick. Här finns de mest publika funktionerna, restaurangen och fritidsgården. En trappa upp finns fina lokalresurser för musik, drama, hemkunskap samt bild- och hantverksverkstäder som kan användas även utanför skoltid.  

ORIGO arkitekter glömsta huddinge entre.JPG
ORIGO arkitekter glömsta huddinge hängplats.jpg

FORM FÖLJER LÄGE

Skolan är utformad som en kompakt, djup byggnad i fyra plan, dels på grund av detaljplanens krav, och dels som ett svar på läget i skogsbrynet. Genom att hålla in byggnadens utbredning får skolgården en viss kontakt med skogen bakom, som blir en stor tillgång i lek och undervisning. 

Foton: Lasse Olsson

ORIGO arkitekter Glömsta översikt.jpg
ORIGO arkitekter glömsta huddinge fritids.JPG
ORIGO arkitekter Glömstaskolan trappa.jpg
bottom of page