top of page

I

DINGTUNA

Typ: Volymskiss Västerås
Kategori: Bostäder
År: 2021
Status: -
Beställare: Bostads AB Mimer
Omfattning: 7026 m²

ORIGO har fått uppdraget att utföra en volymskiss på nybyggnation i ett idag obebyggt område i Dingtuna. Den 7026 m² stora ytan ska utvecklas till ett attraktivt område med ca 70 st bostäder,

77 st parkeringsplatser och småskaliga verksamheter där naturen ständigt är närvarande.

Gestaltningen av området har utgått från landsbygdens kringbyggda gård vilket har alstrats i långa huskroppar längs den historiskt lokala bygatan. Siktlinjer har skapats till den stora kullen i väster, kyrkbyn i söder och åkerholmarna på den östra sidan. Områdets funktion som socialt nav förstärks och i den södra delen mot kyrkan finns plats till småskaliga verksamheter av olika slag eller ett lokalt ”naturrum” där besökare får veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format landsbygden runt Dingtuna. 

Omslagsbild Dingtuna.jpg

Husen har tagit inspiration av gårdsarkitekturen, både avseende mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader, vilket återges i dess proportioner, material och takvinklar. Trä förespråkas både i stomme och fasad. Husen pryds med panel av olika typ och ytbehandling

ORIGO arkitekter Dingtuna Västerås Sektion.png
ORIGO arkitekter Dingtuna Västerås Bostäder.jpg

Byggnaderna kännetecknas av moderna ljusgenerösa fönster i olika storlekar. Taken i olika vinklar beläggs med brädor, begagnat lertegel eller sedum. 

bottom of page