BJURHOVDA 17

VÅR ÄLSKADE BO-STAD

Visionen var att skapa hem där människor skall bo, leva och trivas. Där smarta och hållbara lösningar ger sociala mervärden som hopp och framtidstro i en tid av turbulens och klimatförändringar. Där hemmets trygga vrå innebär mycket mer än fyra väggar och ett tak. Vi gestaltar en lekfull mångfald som skapar ett varierat, inkluderande sammanhang dit människor skall längta!

 

 

ETT TRADITIONELLT UTTRYCK I MODERN TOLKNING
Varje huskropp blir tydligt urskiljbar och variation skapas genom volymernas individuella placering på mark, och färg-skiftningar i fasad. Väderskyddade entréer med indragen portik. Ett traditionellt uttryck i moderna material, för att skapa både trygghet och trivsel.  


HÄR ODLAS RÖDBETOR OCH RELATIONER

Bostäderna vänder sig mot en central grönyta som fungerar som både en gemensam trädgård och ett utökat vardagsrum under sommarhalvåret.I det gemensamma finns plats för både fest och spontana möten där man kan mötas över generationer. Här odlas relationer och rödbetor. Påta och prata. Det gröna stråket som löper genom området är utformat för gemenskap, odling och hållbarhet. Social hållbarhet genom möten mellan människor, ekologisk hållbarhet genom odling, artrikedom och ett område som genom sin utformning är motståndskraftigt mot skyfall, stark hetta, kraftiga snöfall och annat som kommer med de pågående klimatförändringarna.

 

KVADRATSMARTA BOSTÄDER

Bostäderna bygger på en konsekvent repetition av fyrspännare som ger en hög effektivitet i både energi och användning. Planlösningarna är väl genomtänkta för att minimera spill, effektivisera byggtiden och tillåta smart prefabricering.  Husen utformas med sadeltak med olika riktning.Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.