top of page

I

ÄNGLANDASKOLAN

Typ: Nybyggnation
Kategori: Skola
År: 2016-2018
Status: Pågående
Beställare: Futurum Fastigheter AB
Omfattning: 6370 m²

ORIGO har ritat Änglandaskolan som stod klar 2018 i samarbete med Futurum Fastigheter och ByggDialog. Änglandaskolan är en korridorslös skola i fyra våningar, den omfattar en treparallellig F-6 skola för ca 525 elever. Under de två första åren fungerade byggnaden som evakueringsskola för 250 elever från Eklundaskolan, för att senare rymma kultur- och fritidsverksamhet.

ORIGO arkitekter Änglandaskolan Fasad.jpg
ORIGO arkitekter Änglandaskolan Plan 11.jpg

Bottenvåningen innehåller olika gemensamma funktioner som storkök, matsal, skolhälsa och administration. Det finns sammanlagts sju hemvister med plats för tre klasser i varje, och två lite större hemvister för evakueringsklasserna från Eklundaskolan.

Den stora entréhallen som ligger mitt i byggnaden skapar ett unikt, gemensamt rum med ljusinsläpp från taket och cirkulationsstråk som leder vidare uppåt. På varje våning finns mindre aktivitetstorg som öppnar sig mot cirkulationsstråken och entréhallen. Glaspartier leder naturligt dagsljus in i hemvisterna från byggnadens mitt.

ORIGO arkitekter Änglandaskolan ljusgård.jpg
ORIGO arkitekter Änglandaskolan Örebro matsal.png
ORIGO arkitekter Änglandaskolan Örebro komunikation.png

Interiört skapar sträckmetall och färgsatta fönsternischer en lekfull karaktär. Exteriört går skolans lekfullhet igen i såväl de färgglada fönsterkarmarna som den mönstrade betongfasaden, som är indelad i fält med olika materialbearbetningar och kulörer.

ORIGO arkitekter Änglandaskolan Örebro E

Skolmiljön kompletteras med ett torg framför byggnaden och en stor skolgård som ansluter till den intilliggande parken. På tomten byggs samtidigt en ny idrottshall och ett p-däck med sittgradänger och verksamhetsyta på taket, också de ritade av ORIGO arkitekter.

bottom of page