top of page

I

ÄNGLANDASKOLANS IDROTTSHALL

Typ: Nybyggnation
Kategori: Idrottshall
År: 2017-2018
Status: Färdigställd
Beställare: Futurum Fastigheter
Omfattning: -

ORIGO har ritat en fullstor idrottshall för skolverksamhet och kvällsträning i Södra Ladugårdsängen, Örebros största utbyggnadsområde. Hallen står intill en skolbyggnad för F-6, som även den ritats av ORIGO arkitekter. Byggnaden möter alla besökare till både hall och skola genom sin placering i hörnet av tomten, den välkomnar med sin lekfulla form, dekorativa fasad och uppglasade entré.

ORIGO arkitekter Änglanda idrottshall_edited.jpg
ORIGO arkitekter Änglanda Idrottshall örebro.png

Entrédelen är klädd i en metallfasad, den uppfattas solid från utsidan men från insida parkering kan en kika ut likt ur en skir spetsgardin som också skapar vackra mönster på asfalten. Själva hallvolymen tar upp skolbyggnadens karaktäristiska betongfasad med sneda linjer, men i en litet striktare tappning.

ORIGO arkitekter Änglanda idrottshall Örebro Fasad.png
ORIGO arkitekter Änglanda idrottshall Örebro Ljusspel.png

Hallen är tänkt som en träningshall upp till nationell elitnivå. Intill byggnaden uppförs också ett P-däck för skolans och idrotthallens parkeringsbehov.

Interiört rymmer idrottshallen fyra omklädningsrum för elever/kvällsidrottare, samt ett för lärare/kvällsledare.

Foton: Andreas Hylthén

ORIGO arkitekter Änglanda idrottshall Örebro Trappa.png
ORIGO arkitekter Änglandaskolans idrottshall Örebro Fönster.jpg
ORIGO arkitekter Änglandaskolans idrottshall Örebro Interiör.jpg
ORIGO arkitekter Änglandaskolans idrottshall Örebro Hall.jpg
bottom of page