Vinst i Markanvisningstävling

Vi kan nu stolt meddela att vi vunnit tävlingen med bidraget ”Kransen”. Under hösten 2014 fick kontoret chansen att tillsammans med Familjebostäder delta i en markanvisningstävling för billiga och yteffektiva bostäder för unga.

Förslaget tar utgångspunkt i Midsommarkransens småskaliga kvartersstruktur och dess varierande arkitektur från olika tidsepoker. Den nya byggnadsvolymen består av 34 kilformade moduler som tillsammans bildar en svagt s-formad byggnadskropp som följer och trappas upp längs höjden som en förstärkning av landskapet.

Att bygga billigt och yteffektivt handlar inte bara om att bygga litet. Det handlar också om att skapa rum att trivas i. Vårt förslag består av en kilformad mindre lägenhetsmodul med balkong på 29,5 m2 och en större lägenhetsmodul på 33,5 m2. Båda lägenheterna har en separat sovdel, vilket gör det möjligt för två personer som inte är i en parrelation att dela lägenheten.

Motiveringen från juryn lyder: ”Ett förslag som både i analys och utförande är innovativt och förebildligt. Det utstrålar en stark identitet som kan bära projektet i en genomförandeprocess och bidra till utveckling av stadsdelen. Genom att pröva nya former för moduler har förutsättningar skapats för överraskande goda bostadskvaliteter på liten yta. Förslaget visar att efterfrågade kvaliteter kan uppnås till en av de lägsta hyror som har kunnat erbjudas i tävlingen. En billig bostad behöver inte göra avkall på kvalitet i olika avseenden.

Förslaget refererar till Midsommarkransen genom sin skala och relationen mellan byggnad och natur. Även den vid första anblick påtagliga färgsättningen refererar till omgivningen. Meanderformen ger rumsbildningar mot såväl gata som gård. Omgivningen bjuds in i kvarteret via passager genom byggnad och gård. Mot gatan föreslås bokaler som kan bidra till offentlighet och stadsliv. Det finns flera platser för vistelse utomhus på gård och takterrass.


Modulsystemets knäckta form ger förutsättningar att skapa kvaliteter såväl exteriört som interiört. De vinklade lägenheterna ger en rymd och undviker den känsla av korridor som präglar många små lägenheter. Lägenheterna erbjuder en flexibilitet i möblering och upplevelse av olika rum trots det lilla formatet. Med trapphus i mitten och den vinklade formen skapas korta och attraktiva loftgångar. Balkong till den mindre lägenheten ger kvaliteter som kompenserar den mindre ytan.”

 

Vill du läsa mer om projektet, klicka här.

DNs artikel om det vinnande förslaget kan du läsa här!

Familjebostäder skriver om förslaget här!

Kransen_förslagKommentarer inaktiverade.