URSVIK

Ursvik4_1200x710

Textruta_ursvikMellan 2005 och 2010 arbetade kontoret med en del av Stora Ursvik i Sundbyberg på uppdrag av NCC. År 2016 ska här bo totalt 10 000 människor. ORIGO har arbetat med en etapp som omfattar 133 småhus.Förebilder av trädgårdsstaden finns runt omkring oss i Stockholmsområdet. En äkta trädgårdsstad har gemensamma gröna ytor mellan husen och ett betydelsefullt gaturum. Begreppet lanseras på 1890-talet av engelsmannen Ebenezer Howard. Husen i trädgårdsstaden är individuella och omgärdade av häckar. Området är uppbyggt kring anlagda parker och torg och har angränsande natur. De kommunala gatorna med sina trottoarer och ordentliga kantstöd i sten, ger fotgängarna skydd från den långsamtgående trafiken i området. Gatubelysningen skapar trygghet för promenader i vintermörkret. Ursvik har allt detta och är därför en äkta trädgårdsstad.
Ursvik5_1200x710Ursvik1_1200x900Ursvik7_1200x849Ursvik6_1200x803
Ursvik3_1200x1600Kommentarer inaktiverade.