TREDJEDELEN I ARKIVET

collage-utdrag-ur-rapport

På ORIGO arkitekter är vi stolta över vår historia och sökte därför tillsammans med Theory Into Practice ekonomiska medel från ARQ för att tillgängliggöra delar av vårt arkiv; en riktig arkitekturskatt med tusentals ritningar från 1950 och framåt; stadsplaner, skolor, småhusområden, centrumanläggningar och flerbostadshus bland annat. Detta mynnade ut i rapporten ”Tredjedelen i arkivet – en studie av rekordårens småhusområden, ritade av Höjer & Ljungqvist” (Höjer & Ljungqvist började sin verksamhet 1952, och bytte under 80-talet namn till ORIGO arkitekter).

Rapporten syftade till att undersöka rekordårens byggnation utifrån småhusområden, som stod för 1/3 av periodens bostadsbyggande, men som trots detta är en ofta förbisedd del i arkitekturhistorien. Genom en studie av kontoret Höjer & Ljungqvists verksamhet undersökte vi de bakomliggande ideologierna som kom att prägla utformningen av dåtidens rum och dagens samhälle, med målet att ge arbetarklassen ett hem med höga bostadsmässiga kvaliteter. Rapporten omfattar även de politiska styrmedel som möjliggjorde det omfattande bostadsbyggandet, med kombination av detaljstyrning och självbyggeri.

Under 20 år byggde Höjer & Ljungqvist ca 4440 småhus, vilket uppgår till ungefär ¼ av alla småhus som byggdes i Stockholms kommun under denna period. Det som intresserat oss är de vardagliga miljöerna, de så välbekanta radhusområden i våra förorter som många har en personlig relation till, och som är en del av vår självbild och moderna kulturarv från efterkrigstiden.

Rapporten är extra aktuell i dagsläget då vi i denna bostadsbristens tid, söker nya och hållbara sätt att förtäta staden, främst i just denna stadsväv som skapades under miljonprogrammens tid, men också för att fylla i en lucka i arkitekturhistorien som vittnar om planering och bostäder som ideal och tankar om samhället som tydligt speglar vårt lands bostadspolitik under dessa år, en aspekt nog så viktig att berätta för, inte minst, framtidens arkitekter.

Möjlighet finns att besöka arkivet för den som är intresserad av att förkovra sig i kontorets projekt. Hör av er till Kajsa During på kd@origoark.se hos oss, så får du mer information om detta. Klicka på nedanstående länkar för att komma till rapporten och bilagan (även tillgängliga för nedladdning), eller för att besöka den interaktiva kartan!

Rapporten

BilaganKommentarer inaktiverade.