Träffa ORIGO och Opinion Bygga Skola i Almedalen!

Prognoserna visar att vi kommer behöva bygga otroligt många skolor framöver, minst 1000 de närmaste tio åren. Det är svindlande många och hela vårt samhälle kommer att påverkas av hur vi lyckas med den utmaningen. Vi inblandade behöver snabbt samla oss inför detta kraftprov – det måste bli bra.

Därför samlar vi oss, en skara proffs inom skolbyggande, för att väcka frågorna kring hur vi kan bygga samarbeten som optimerar möjligheterna. Denna generation skolor kommer att prägla framtidens pedagogiska utveckling och vi känner ett stort ansvar inför uppgiften – ett ansvar vi måste dela långt utanför våra egna branscher för att ha en chans att lyckas. Det innebär planering, hela vägen från nationell nivå ner till skolledarna och pedagogerna, anslag och budgetar, forskning, uppföljning… Vi vill mötas, bidra och samarbeta!

Bakom initiativet står: C.F. Møller Architects, Sweco architects, White Arkitekter, Tengbom, ORIGO arkitekter, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Skanska, NCC, Wästbygg, Living Your Brand, Skolhusgruppen och Forum Bygga Skola.

Vi deltar också i en paneldebatt om planering och lokalutnyttjande utifrån erfarenheterna från Huddinge som HUSF och Huddinge kommun anordnar. Våra projekt Glömstaskolan och det kombinerade äldreboendet och förskolan Bildhuggaren diskuteras!

 

Seminarium

Mod, hjärta och nyttiga katastrofer – medskick för lyckade skolbyggen

ORIGO arkitekter AB, WSP Sverige AB

2/7 2018, 17:00 – 17:45 Donnersgatan, H440, ”Hansaplatsen, tält C” Seminarium Byggande, Utbildning

 

Seminarium

Hur skapar vi tusen bra skolor på tio år?

Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, ORIGO Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola

2/7 2018, 14:30 – 16:30 Donnersgatan, ”Hansaplatsen, tält C” Seminarium Utbildning, Byggande

 

Seminarium

Börja i rätt ände – hur kan kommunens planprocess bidra till livslångt lärande?

Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, ORIGO Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola

2/7 2018, 15:00 – 15:20 Donnersgatan, ”Hansaplatsen, tält C” Samtal Utbildning, Byggande

 

Seminarium

Länge leve den modige upphandlaren!

Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, ORIGO Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola

2/7 2018, 15:20 – 15:50 Donnersgatan, ”Hansaplatsen, tält C” Samtal Utbildning, Byggande

 

Seminarium

Framtidens skola – kan en skola se ut hur som helst?

Offentliga Affärer, Huddinge Samhällsfastigheter AB

4/7 2018, 10:00 – 10:45 Strandvägen 4, ”Offentliga Affärers seminarietält” Debatt Byggande, UtbildningKommentarer inaktiverade.