Stockholmsberget

För Telge Bostäder har ORIGO arkitekter ritat ett 16 våningar högt hyreshus i Södertälje.
Det 50 meter höga huset rymmer totalt 72 hyresrätter i olika storlekar. Med en högsta höjd av 101 meter över havet kommer det att bli ett fantastiskt landmärke vid norra infarten mot Södertälje.  Husets lägenheter kommer att ha en milsvid utsikt över Södertälje med omnejd och huset blir ett riktigt blickfång eftersom det kommer att sticka ut även i fråga om utformning och arkitektur. Huset får en sockel i skiffer och fasad med infärgad, grafisk betong och kommer att smälta in väl i den omgivande parkmiljön. Projektet har följt hårda miljökrav och kommer att certifieras som Miljöbyggnad Silver.

 

 

Genom att använda samma färg på cementen men olika kulörer på ballasten kan man åstadkomma två byggnadsvolymer som skiljer sig åt fast än man använder samma typ av mönsterrapport.
Den mörka delen ner mot vägen får en ballast med svarta stenar som kontrasterar skarpt mot den vita cementen. Den ljusa delen upp mot skogen får stenar i ljusgrått och vitt.  Kontrasten mot den vita cementen blir här mjukare och toningseffekten mildare. För att åstadkomma en tonande effekt från mörkt till ljust så används samma prickmönster på alla våningar, men prickarnasdiameter krymper med 10% för varje våningsplan. Ju högre uppi byggnade ju mindre prick och större mellanrum.

 

 Kommentarer inaktiverade.