SOLHAGAPARKEN

solhagaparken-3-1200x485

Textruta_solhagaparkenORIGO arkitekter tillsammans med Huge Fastigheter AB vann 1:a pris i markanvisningstävlingen för Solhagaparken med förslaget TRÄ[D]BOXAR.

På Huddinge kommuns hemsida kan man läsa: ”Den bärande idén i projektet är stadsbyggnad med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som sätter standarden för Huddinges framtid. Med en tätare bebyggelsestruktur, trädplanteringar och gröna stråk genom området har byggnaderna fått en gestaltning som skiljer den från omgivande bebyggelse på ett positivt sätt. Bidraget har visat prov på modern arkitektur i framkant med karaktärsfulla fasader med inslag av trä och gröna sedumtak som på ett fint sätt länkar samman parken med den nya och den befintliga bebyggelsen. Husen har anpassats väl i höjd mot närliggande enplansvillor, samtidigt som de skapat ett lyckat möte med parken och Masmo torg. Ekologiskt hållbar byggnadsteknik, bullerskyddande balkonger och gångbroar som även förbättrar utevistelsen i parken samt försörjning av ny och befintlig bebyggelse med solenergi uppvisar ett framåttänkande som kommunen ser som mycket positivt.”

 

solhagaparken-6-1200x791solhagaparken-7-1200x847
solhagaparken-4-1200x688
solhagaparken-2-1200x842Kommentarer inaktiverade.