SÅGBÄCKSGYMNASIET

Sagback-veluxbild1_1200x794

VELUX Svenska AB / STAMERS KONTOR

Genom Huge Fastigheter AB fick vi uppdraget att arbeta med ombyggnaden av Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. Det är en stolt yrkesskola, dels av industrikaraktär och dels traditionell korridor och klassrumsstruktur. Nedslitna lokaler och labyrintiska korridorer dominerade intrycket och gemensamma ytor saknades nästan helt. Skolans engagerade personal har trots detta byggt upp en vital och modernt inriktad verksamhet med fokus på Ung Företagsamhet och entreprenörskap; kontakt med arbetslivet; projektarbeten med monter på Trädgårdsmässan, UF-mässan mm, och både elever och pedagoger vinner ofta priser i olika sammanhang.

En av utgångspunkterna för uppdraget har varit att gestalta skolans identitet och förstärka gemenskapen och vi-känslan. ORIGO arkitekter har i nära samarbete med ledning och personal hittat nya rumsstrukturer och samband, som innebär en helt annorlunda upplevelse av skolan. I mjukt norrljus från de gamla verkstadslokalernas sågtandslanterniner bildar kafé, bibliotek och rum för samling ett nytt socialt nav. Korridorer har breddats till ljusa uppehållsrum och undervisningsrummen blivit varierade i storlek och karaktär, med nya användbara samband som stöttar en modern pedagogik. Aspekter som tillgänglighet, likabehandling, trygghet och gemenskap har varit vägledande, dessutom har vi vägt in kommande utveckling med stöd i gymnasiereformen.

 

Sagback-entre

Ny entré

Sagback11

Bibliotek och gemensamt torg

Sagback-trapp

Trapphus

 

Sagback-veluxbild3_850x635

VELUX Svenska AB / STAMERS KONTORKommentarer inaktiverade.