RIBBINGS VÄG

Render
Textruta_mallEdsberg och Sollentuna kommun växer och det nya bostadsområdet vid Väsjön kommer att innehålla 3800 nya bostäder. Området är grönt och lummigt med direkt närhet till flertalet sport och fritidsaktiviteter, såsom fotboll, tennis, bad och skidåkning.

Sektion

Vår målgrupp med unga vuxna prioriterar yteffektiva lägenheter med god förvaring, hög flexibilitet, balkong och möjlighet till både privata och sociala utrymmen på få kvadratmeter. Målet har därför varit att skapa lägenheter som är flexibla, med hög grad av självval och möblerbarhet, mycket och god förvaring, kök och badrum med utvalda detaljer som höjer helhetsuttrycket samt ger extra och smart förvaring.

Plan+volymer2

 

Platsen för de två husvolymerna ligger mellan Ribbings väg och en relativt brant norrsluttning. Den nya bebyggelsen följer och tar in det omslutande landskapets topografi. Volymerna placerar sig naturligt i sluttningen, med souterrängvåningar som klättrar uppför branten.  Samverkan mellan arkitektur och landskapsarkitektur är på denna plats nödvändig för att hantera och utveckla platsens förutsättningar till ett gott boende.

FasadSöder

Vid val av fasadmaterial har fokus legat på naturliga, hållbara material som står sig över tid, och som kanske till och med blir vackrare med tidens gång. Glas, trä och metall kompletterar den befintliga bebyggelsens mörkare kulörskala utan att konkurrera med eller åsidosätta denna, och samtidigt som den korrelerar med den omgivande naturen som sluttningens trädstammar.

Render2Kommentarer inaktiverade.