RESULTAT AV GRAFIKENS HUS WORKSHOP:
”3D-SCANNA DIG SJÄLV OCH BLI ETT KONSTVERK”

Under Södertälje Science Week 2020 bjöd Grafikens Hus in till workshopen ”3D-scanna dig själv och bli ett konstverk”. Under de fyra dagar som workshopen pågick 3D-scannades totalt 80 personer, vilket är en otrolig prestation gjord av Martin Heed från KAPROCO AB. Av dessa 80 scannade personer lyckades ca 30  personer hamna i visualiseringen av Konstpaviljongen i Campusparken, som Jens Evaldsson gjorde. ORIGOs ”Konstpaviljong-gäng” medverkade i evenemanget, se det fina resultatet nedan!

Se tidigare inlägg om Konstpaviljongen här och här!

Skalfigurer i 3D av ”Konstpaviljong-gänget” från ORIGO arkitekter, inscanning: Martin Heed
Jens visualiserar och Martin 3D-scannar Leontina
Bild av Jens Evaldssons 3D-modell av Konstpaviljongen i CampusparkenLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.