ORIGO växer!

 sigrid-tari-1200x680

Vi välkomnar våra nya medarbetare till kontoret!

Sigrid Baltzer är vår nya byggnadsingenjör! Hon tog sin examen i våras vid Kungliga tekniska högskolan, där hon läste Byggteknik och design med arkitekturinriktning. Ett stort intresse för bostäder mynnade ut i examensarbetet ”Så bygger vi bättre studentbostäder – Bostäder efter studentens behov”. Sigrid har också ett stort intresse för digital projektering och kommer att ansvara för kontorets arbetsrutiner i Revit. Hon kommer även arbeta med tillgänglighetsfrågor.

Tarik Abbas är vår nya handläggande och uppdragsansvariga arkitekt som senast kommer från Cedervall arkitekter och har lång erfarenhet av att arbeta med skolor, förskolor och idrottshallar. Tarik var bland annat handläggande arkitekt för Fredriks yrkesgymnasium i Haninge och Fridhemsskolan i Stockholm. På ORIGO kommer Tarik främst att arbeta med bostadsprojekt, men givetvis också komplettera vårt växande skolteam med sin kompetens.

Lisa började som praktikant på ORIGO efter sommaren. Hon har studerat Arkitektur och teknik på Chalmers tekniska högskola som förbereder för både arkitekt- och civilingenjörsexamen. Hon är intresserad av relationen mellan arkitektur, konstruktion och miljö samt hur den byggda miljön påverkar människor. På ORIGO ser hon fram emot att lära sig mer om yrket och att utvecklas som arkitekt.

Veronica kommer senast från Sweco Architects och på ORIGO kommer hon bland annat att arbeta i tidiga skeden och ha hand om kontorets sociala medier. Hon tog sin kandidatexamen från Arkitekturuniversitet i Venedig och sin master på Arkitekthögskolan i Umeå. Under studietiden fördjupade hon sig i social arkitektur och design baserat på forskning, och hennes examensarbete ”Backyard garage – Contrariwise Urbanism Toward Affordable Student Housing” tog upp frågan hur man kan påverka bostadsbristen för studenter till det bättre med små medel. Du kan läsa rapporten här! 

VÄLKOMNA!Kommentarer inaktiverade.