VÅRA TJÄNSTER

  • Vi har ett ständigt pågående arbete med företagets kompetensbevarande och utveckling, vilket både handlar om erfarenhetsöverföring från äldre medarbetare till yngre och inarbetande av nya rutiner i tider av en föränderlig projekteringsprocess.
  • Vi satsar stort på BIM och arbetar i REVIT och AutoCad med den senaste programvaran
  • Vi utvecklar kontinuerligt vår presentationsteknik och arbetar obehindrat i program som Photoshop och InDesign

Vår styrka är bland annat ett gott samarbete med kund kombinerat med noggrannhet och stor projekteringserfarenhet.

VI ARBETAR I TIDIGA SKEDEN:

Programutredningar Programskisser Stadsplanering
Bygglov Detaljplaneunderlag Utredningar

VI PROJEKTERAR INOM: 

Bostäder Skolor/Förskolor/Barnstugor Idrottsanläggningar
Vårdboenden Gruppboenden Äldreboenden
Kommersiella lokaler Kök och kafé/restaurang Kulturlokaler
Arbetsplatser Kontor Nöjeslokaler

VI ÅTAR OSS ÄVEN UPPDRAG INOM:   

Inredning Färgsättning Hyresgästanpassning
Gestaltning Presentationsmaterial HIN-utredningar
Tillgänglighetsgranskning Tillgänglighetsanpassning BAS-P & Projekteringsledning
    tillgänglighet2