VÅRA TJÄNSTER

Vår styrka är bland annat ett gott samarbete med kund kombinerat med noggrannhet och stor projekteringserfarenhet.

SPECIALKOMPETENSER

  • BIM-samordning
  • BAS-P
  • Projekteringsledning
  • Vi är väl insatta i svenska normer och regelverk
  • Sakkunnighet inom tillgänglighet

Med erfarenhet från offentlig miljö, kulturhistoriska byggnader, arbetsplatser, bostäder, museer och teatrar har vi kompetens för alla typer av tillgänglighetsgranskningar och kan lämna sakkunnigyttranden samt givetvis förslag på och projektering av åtgärder.

VI ARBETAR I TIDIGA SKEDEN:

Programutredningar Programskisser Stadsplanering  
Bygglov Detaljplaneunderlag Utredningar  

 

VI PROJEKTERAR INOM: 

Bostäder Skolor/Förskolor/Barnstugor Idrottsanläggningar  
Vårdboenden Gruppboenden Äldreboenden  
Kommersiella lokaler Kök och kafé/restaurang Kulturlokaler  
Arbetsplatser Kontor Nöjeslokaler  

 

VI ÅTAR OSS ÄVEN UPPDRAG INOM:   

Inredning Färgsättning Hyresgästanpassning  
Gestaltning Presentationsmaterial HIN-utredningar  
Tillgänglighetsgranskning Tillgänglighetsanpassning BAS-P & Projekteringsledning  
    tillgänglighet2