NYTT PROJEKT MED EN RIK HISTORIA

DET GAMLA SOLDATHEMMET

En byggnad med rik historia vars syfte har varit likt namnet beskriver, ett hem för soldater. Byggnaden har bland annat rymt ett kapell som senare byggts om till biograf. Sedan en tid tillbaka har Soldathemmet stått tomt och färgats av både människor och djur. NYA BOSTÄDER!

Soldathemmet ligger inom f.d. Södermanlands Regementes område i Strängnäs, som numer är planlagt för bostäder. Vi ser att det finns stor potential att att skapa bra bostäder i Soldathemmet och utnyttja byggnadens vrår och höjder på ett spännande sätt.  

K- OCH Q-MÄRKT


Ett roligt men utmanande uppdrag åt Deus Fastigheter AB att ta fram nya bostäder som uppfyller dagens nybyggnadskrav i och med fastighetens höga kulturvärde (q1 & k
4) som bl.a. innebär att byggnaden inte får förvanskas utvändigt eller rivas. 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.