NORRHAGEN

norrhagen_perspektiv

Textruta_norrhagenNorrhagen ligger i Tullinge. Botkyrkabyggen är beställare och SKANSKA har utfört byggnationen. Vi har utrett förutsättning för bebyggelsen, gjort underlag för detaljplanen och projekterat.

Området består av 5 flerbostadshus och totalt 53 lägenheter, varav två av husen är passivhus. Ett av husen utgör ett gruppboende för personer med särskilda behov. Gruppboendet består av 8 små lägenheter, gemensamhetslokaler som matsal och vardagsrum, balkong och uteplats, samt personalutrymmen med bland annat kontor och omklädnad. Samtliga lägenheter förseddes med utrustning för individuell mätning av varmvatten och el. Även under bygget arbetades det utifrån konceptet “Grön arbetsplats”, där belysning, uppvärmning och annan energiförbrukning anpassas för att vara så låg som möjligt. Dessutom ställdes miljökrav på fordon och kemiska produkter.

Norrhagen4_1200x1610Norrhagen_exteriör3Kommentarer inaktiverade.