NÅGRA ORD FRÅN VÅR NYA VD

Glada nyheter,
ORIGO arkitekters styrelse beslutade i februari 2020 att tillsätta en VD. Detta för att tydliggöra ledning och organisation gentemot medarbetare och kunder, men också för att få beslutsgångarna att gå snabbare. Vi känner oss trygga med att vår arkitekt Tuva Berg fått tillträda denna roll! Hon har tidigare suttit i ledningsgruppen på kontoret och är delägare sedan 2018. 

”ORIGO är inne i en fas med en del förändringar och utvecklingar av verksamheten, och med de kompetenta och engagerade medarbetare vi har idag så hoppas jag att många av de påbörjade processerna ska landa under nästa år. Jag ser fram emot det arbete vi har framför oss och framförallt vad det kan ge oss för att underlätta vårt dagliga arbete, både för oss själva och för våra gamla och nya kunder. Även om starten i min roll började med en pandemi, som vi trots allt klarat oss väl igenom, är jag är glad över att ha fått förtroendet att leda ORIGO framåt och förvalta vårt historiska arv.” 
– Tuva BergLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.