KV LANTARBETAREN

Lantarbetaren-2-1200x601

Textruta_lantarbetarenFamiljebostäder har gett oss i uppdrag att arbeta fram underlagsmaterial för detaljplan för den norra delen av Kv. Lantarbetaren 13 i Enskede. Där vill man förtäta med studentbostäder. Ett nytt hus i denna del av fastigheten kommer att sluta gården och samtidigt ge en bättre ljudmiljö för hela kvarteret. Det har varit en spännande resa tillsammans med FB och SBK, som nu känner sig nöjda med resultatet. Inom en snar framtid blir det samråd och så småningom utställning.
Den nya byggnaden kännetecknas av modernt miljötänk, yteffektivitet (totalt 47 lägenheter, två huskroppar sammanlänkade av ett trapphus), sociala möten, trygghet (loftgångar med förråd som skapar halvprivata zoner i anslutning till lägenhetsentrén) och transparens av gemensamma utrymmen (återvinning, tvättstuga och cykelförråden, som finns på varje våningsplan, har full visuell kontakt med trapphus). Översta trapphusplanet rymmer en gemensam terrass och två större lägenheter med tillhörande förråd i anslutning till lägenhetsentrén, som även här skapar en halvprivat zon vid den egna entrén. Dessa två lägenheter är tänkta för exempelvis studerande familjer med barn. Ambitionen har varit att både befintlig och ny bebyggelse ska behålla sin särart genom inkännande anslutning av den nya byggnaden.

Lantarbetaren-3-1200x726

Lantarbetaren-1-200x601Kommentarer inaktiverade.