KV IRIS

Nyhet-Gavle1_1200x555

Textruta_irisGävle stad expanderar och ett nytt havsnära bostadsområde håller på att växa fram. Av Gävlegårdarna fick vi uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram för Kvarteret Iris innehållandes vårdboende, bostäder och lokaler. Vår vision är att Kvarteret Iris med sin blandning av boende, besökare, funktioner och service ska fungera som en mötesplats för hela området där närmiljön ska bjuda på både nödvändigheter och upplevelser. I kvarterets sydöstliga hörn tillåts promenadstråket att vidga ut sig till en solig uppehållsplats med utsikt över både promenaden och kanalen. I anslutning till denna öppna plats placeras med fördel publika funktioner som kan användas både av de boende i kvarteret, i området och förbipasserande.

Byggnaderna kan ha varierande fasadmaterial som trä, puts, plåt och olika skivmaterial. Taken kan vara sedum-, papp- eller plåttak, och där det är möjligt innehålla solceller. Gårdssidorna kan ha en lugnare karaktär och färgsättning.

Kvarterets gård blir öppen och rymlig och solsidan vätter mot vårdboendet. Det kubformade torghuset innehåller både lokaler och bostäder. Övriga hus som sluter kvarteret är trespännare med mindre lägenheter (främst 1:or och 2:or). Även i dessa byggnader kan i bottenplan lokaler placeras, speciellt längs Sjåaregatan och mot torget.

Kv_Iris1_1200x624 Kv_Iris2_1200x624Nyhet-Gavle2_1200x635Kommentarer inaktiverade.