KRISTINEBERG

Perspektiv

Textruta_mallVår vision för platsen var att skapa ett bostadsområde med tydlig arkitektonisk och funktionell identitet. Ett inspirerande område där man är stolt över att bo och som genom sitt tydliga hållbarhetskoncept uppmuntrar till att bry sig om varandra och sin omvärld. Här ska finnas plats för gemenskap mellan olika människor, oavsett ålder, intressen och ursprung.

Förslaget innefattar 41 radhus och 50 parhus; totalt 91 enheter som uppförs som bostadsrätter. Längs huvudgata placeras fasaderna i liv med gata, medan de på lokalgatorna ligger något inskjutna från gaturummet. Detta ger en variation i upplevelsen av gaturummen och förstärker den hierarki som råder i området. Privata tomter avgränsas mot det offentliga rummet med häckar och annan växtlighet.

Situationsplan 2000

Fågelperspektiv

Både parhusen och radhusen bygger på samma grundmodul, men har en variation i kulörer, fasader och placering i förhållande till gata.  Mot naturområdena hålls fasadmaterial (tegel och trä) samt kulörer naturliga för att bättre smälta in i den skogsbeklädda omgivningen och göra övergången mjukare till den omgivande villorna (som ska gestaltas i trä eller tegel).

Radhus

 

Radhusens fasader gestaltas med naturliga, robusta material som tegel och trä. De flesta husen får fasader av liggande träpanel och eller träspån, men bryts av med hus med tegelfasader. Ytterligare variation kan uppnås genom att några av radhusen får, i fasaden, inskjutna balkonger.

 

Fasader radhus

Perspektiv_3

I mitten av området bekläs fasadernas gatu- och gårdsida med träspån som åldras fint över tid. Övriga fasader samt tak gestaltas med korrugerad plåt (eller annat material, om så önskas, som ger en reliefeffekt) i kulörer som relaterar till  det omgivande kulturlandskapet med de klassiska röda och vita husen, samt en dovare grön som sammanbindande länk mellan bostadshus och den omgivande skogen.

Parhus

Parhusens fasader gestaltas med korrugerad plåt samt trä. Båda materialen är vanligt förekommande i trakten. I de föreslagna parhusen används dock materialen på ett nytt och annorlunda sätt; taket tillåts även omfamna husens gavlar.

Fasader parhusKommentarer inaktiverade.