OXLÄGGEN

Förslaget tar utgångspunkt i Midsommarkransens småskaliga kvartersstruktur med slutna kvarter på plan mark och öppna på kuperad, och dess varierande arkitektur från olika tidsepoker. Tomten i fråga är kuperad, sluttande ned mot nordväst, bullerutsatt och ligger delvis ovanpå tunnelbanans skyddsområde.

Byggnaden vi föreslår är samtida i sin utformning men förhåller sig likt omgivningen till det kuperade landskapet. Byggnadsvolymen består av 36 kilformade moduler som tillsammans bildar en svagt s-formad byggnadskropp på 3 till 5 våningar. Byggnadsvolymen följer och trappas upp längs höjden som en förstärkning av landskapet, ett grepp som bygger vidare på Midsommarkransens bebyggelsestruktur.  Höjdskillnaden på ca 5,5m från tomtens västra till östra del tas upp av den sluttande gården samt med en sockelvåning, i från resten av byggnaden avvikande material, och som till viss del innehåller funktionsutrymmen. Lokaler på gatuplan bidrar ett socialt liv till gaturummet, skapar visuell kontakt mellan gata och byggnad och kan öka tryggheten i hela kvarteret under mörka tider. Även tvättstuga är placerad med fönsteröppningar ut mot gata och förgårdsmark.

Gården och takterrassen erbjuder gemensamma rekreations- och grönytor för de boende. En buffertzon av träd mot villorna planteras längs tomtens södra gräns och ett större befintligt träd behålles på gården. Den nya byggnadens placering skapar med sin ytterkontur en skyddad gård i soligt söderläge som samtidigt möter villornas grönstruktur.

.

 

oxlaggen_tva

 

oxlaggen_tre

 

oxlaggen_fyra

 

Oxläggen ska med sin färgsättning signalera tillhörighet och anpassning till omgivningen. En färgskala som går i jordiga gula-röda-orangea toner passar väl in i den befintliga bebyggelsens kulörskala. Till skillnad från övrig bebyggelse kan Oxläggen behandlas som om hela byggnaden vore doppad i en enda färgburk, och på så sätt samtidigt som byggnaden inpassas i befintlig struktur, visa upp särskiljande drag som tillför något nytt.

Detaljer som balkongräcken, dörrar, fönsterkarmar och liknande skulle kunna ha en kulör som med någon liten nyans skiljer dessa delar från övrig fasad, eller en avvikande ytbehandling/mönstersättning som på så sätt förstärker detaljeringsnivån. Fasaduttrycket är monokromt gulorange, med detaljer som fönsterkarmar och sträckmetall/perforerad plåt i mörkare och ljusare nyanser. Gaveln mot villan i öster kan gestaltas med matrisgjuten betong i ett vackert mönster, med konstnärlig utsmyckning eller på annat sätt framhävas med, från resterande fasader, avvikande materialitet och/eller taktilitet.

 

Om du vill läsa mer om det vinnande förslaget kan du läsa DNs artikel om det här och en liten notis på svt här!

Familjebostäder skriver om förslaget här och här!Kommentarer inaktiverade.