KÄLLAN

Kallan1_1200x724

Textruta_källanBotkyrka kommun var i behov av ett antal gruppboenden, och förutsättningen var att bygga om två redan existerande lokaler som kommunen äger.

I BRF Tre Källor i Tumba ägde Botkyrka kommun ett 40-tal lägenheter i lokaler anpassade för vård och omsorg. Två stora lägenheter användes som äldreboende. I BRF Klippan fanns lokaler som tidigare använts som utbildningslokaler men som stod tomma. Uppgiften innebar att göra om dessa lokaler till två gruppboende där respektive gruppboende skulle omfatta tre lägenheter för funktionshindrade samt en personaldel med gemensamhetsutrymmen.

Lägenheterna skulle förses med okrossbara fönsterglas, uppfylla ljudklassning och vara förberedda för takliftar. De nybildade lägenheterna skulle få nya entréer vilket medförde att även fasaden samt marken utanför behövde tas om hand. Personaldelen skulle innehålla omklädning, WC/dusch, möjlighet till tvätt samt kontor med sovplats för 24 timmars verksamhet. Planlösningen innefattar även kök och dagrum som gemensamhetsutrymme.Kommentarer inaktiverade.