JAKOBSBERGS CENTRUM

Shared-space

Av Järfällahus har vi fått i uppdrag att ta fram ett förslag på komplettering av bostäder i Jakobsbergs centrum. Förslaget inrättar sig i den befintliga bebyggelsestrukturen och sluter ett tidigare L-format kvarter. Byggnadskroppen består av fyra hus med olika byggnadshöjd, har ett 45-gradigt sadeltak och uppglasad bottenvåning mot den framförvarande Riddarparken. En lägre länga viker av in mot gårdsparken och löper parallellt med grannhuset. Förslaget innefattar drygt 130 lägenheter samt förskola och bokal/lokal.

Tre nya bostadsprojekt som tillsammans kommer att bidra med 600 nya bostäder i Jakobsberg är på gång; Järfällahus, Diligentias och Riksbyggens projekt var ute på gemensamt samråd under våren. Fortsatt planarbete kommer att fortgå under hösten 2015.

 

 

järfälla-bild_1Kommentarer inaktiverade.