KV LÖVKOJAN – SÖDRA HEDVIGSLUND

IMG_7053

Textruta_s_hedvigslund_uppdaterad

Efter vinst i ett parallellt uppdrag för SMÅA har ORIGO arkitekter projekterat Kv. Lövkojan i Södra Hedvigslund beläget i Nacka kommun.
En av SMÅA:s främsta motiveringar till vinsten var att förslaget innehöll en stor variation hustyper. Kvartaret består av 65 småhus fördelade på 28 större radhus, 18 mindre radhus, 12 parhus och 7 villor. Husen är byggda i fem etapper med inflyttning efter varje avslutad etapp.

 

Fasader

 

 

Alla hus har stående träpanel kulörsatt i färger liknande Falu rödfärg, trätjära och tjärvitriol i en klassisk matt ton. Entréerna är alla målade i en välkomnande ljusgrå kulör. Kännetecknande för hela kvarteret är gavelfasadernas förskjutna taknockar och den asymmetriska fönstersättningen med stora och små fönster och fönsterdörrar.

IMG_7191

Radhusen och parhusens trägårdar avgränsas med plank, häck och förråd. Radhusens trädgårdar är alltid tillgängliga från två håll. Trädgårdarna varierar i storlek men är vid varje enskilt hus tillräckligt stor för att få plats med en liten odling eller ett växthus. Villornas trädgårdar avgränsas med häckar. Dessa tre element (häck, plank samt förråd) ger en variation i gaturummet samtidigt som området binds ihop visuellt.

SHedvigslund_situation
IMG_7189
DSC_2015
Detaljer
IMG_7105
IMG_7087Kommentarer inaktiverade.