FYRKLÖVERN

Upplands Väsby kommun vill med Fyrklövern skapa en levande stadskärna genom förtätning av bostäder och verksamheter i centrala Upplands Väsby. Sammanlagt beräknas området inrymma ca 1600 nya bostäder. Området har flera pågående detaljplaner, varav en är Västra Vilunda, där vi tillsammans med HSB och kommunen tagit fram ett underlag för detaljplan. Vi arbetar i nära samarbete med flera byggherrar och deras arkitekter.
Tidigt i processen har man använt Väsby Labs ­­- ett synsätt på hur en modern stad ska utvecklas – där man involverat så många som möjligt tidigt i processen.

HSB:s kvarter består av två hus – ett vinkelhus med ljus puts och sockelvåning i cortenstål och ett loftgångshus med uppglasat trapphus och fasad av släta grå betongelement med inslag av perforerad plåt och trä. Husen har olika karaktär bl.a. för att bryta ner skalan mot närliggande radhus. Mot gränden i norr ligger en låg byggnad för cykelparkering med skjutdörrar i sträckmetall. Gården är kvarterets torg och mötesplats. Den är visuellt genomsiktlig. Här finns möjlighet till egna odlingslotter, gemensamma planteringsytor samt umgängesytor. Husen har sedumtak och är tänkta att få miljöklassning Miljöbyggnad Silver. Bostäderna ska byggas för en bred grupp och med inriktning på yteffektiva lägenheter.Kommentarer inaktiverade.