Frösåkersskolan

ORIGO ritar nya Frösåkersskolan i Östhammars kommun . Skolan är en kompakt byggnad i tre våningar för 600 elever i årskurs 4-9. Genom en länk kopplas den nya skolan ihop med den befintliga Kulturskolans matsal. 

Den befintliga byggnadens planlösning, med en 100 meter lång korridor, var otrygg, svårutnyttjad och närmast motverkade samarbetet mellan pedagogerna. Vi gör precis tvärt om och bygger kompakt, flexibelt, väl sammankopplat, anpassningsbart och trivsamt för en nystart 2020!

Parallellt med vårt skissande har verksamheten arbetat med pedagogiken tillsammans med Paradis Produktion. Skolan byggs upp både inifrån och utifrån och byggnaden blir ett direkt stöd i det pedagogiska arbetet. Även här har vi arbetat vidare på rumsstrukturen från Glömstaskolan, med fokus på balans mellan teori och praktik.Kommentarer inaktiverade.