FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2018

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2018

Intresset för Glömstaskolan tycks inte avta! Rektor Magnus Nyberg Blixt modererar nästa stora skolkonferens och Åsa Machado berättar om Glömstaskolan, Änglandaskolan och skolan i Östhammar och om att tillsammans med verksamheterna vidareutveckla konceptet med skolbyggnader med gemensam identitet, studiero för alla och rum för samarbete.

Med många intressanta föreläsare, aktuella projektpresentationer och fokus på viktiga frågor som inkludering, digitalisering, dagsljus och jämlika utemiljöer är det en konferens att satsa på i höst för alla skolbyggare!Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.