FORSKAREN

Nybyggnad av förskola för 160 barn i två våningar. Förskolan är en del av ett nytt bostadsområde med ca 600 bostäder i flerfamiljshus och stadsvillor i Ursvik. Detaljplanen vann laga kraft i december 2014. Byggnaden ska uppföras med trästomme och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad med målsättningen att uppnå nivå silver. För att bryta ner skalan och skapa variation är förskolan uppdelad i två huvudvolymer som sammanbinds av en glasad ”länk” i två plan. Ett trädäck löper runt delar av byggnaden med plats för utevila under ett skärmtak i norr. Fläkt- och teknikutrymmen är integrerade i huvudvolymerna. För att uppnå ställda krav på dagsljus har vistelserummen stora fönsteröppningar.

De två huvudvolymerna är klädda med träpanel som kiselbehandlas för att få en jämn grånad. ”Länkens” glasfasad är enkel och enhetlig och partiernas färgsättning samspelar med utemiljön. Då taket syns väl från omkringliggande bostäder, har vi föreslagit en taktäckning av lågväxande sedum.

Interiören är utformad för att passa Reggio Emilia-pedagogikens idéer. Ljusa kulörer och naturmaterial utgör en lugn bas för barnens eget skapande. Glaspartier och glasade dörrar ger överblick samt ljusa och luftiga lokaler.

Foton: Mathias Nero


Kommentarer inaktiverade.