FÖRSTUDIE FAGERSJÖ

Fagersjö_featureTextruta_fagersjö

På uppdrag av Familjebostäder har vi utfört en förstudie av en möjlig förtätning av Fagersjö. Studien identifierade de arkitektoniska värden och kvalitéer som dagens bebyggelse besitter samt utforskade framtidens behov av bostäder, service och kommunikation. Arbetet resulterade i en presentation av möjliga framtidsvisioner.Kommentarer inaktiverade.