Åsa Machado är nu invald i styrelsen för Skolhusgruppen!

Skolhusgruppen är en ideell förening, som bildades 1983 och har som syfte att främja och sprida information om bra skolhusplanering. Föreningen anordnar studieresor och -besök, seminarier samt konferenser. Föreningen stödjer också publiceringar av skrifter rörande skolhusplanering. Bland föreningens medlemmar finns arkitekter, skolplanerare, pedagoger och beslutsfattare med kunskaper om och som arbetar professionellt med skolverksamhet och -planering.Kommentarer inaktiverade.