ÄNGLANDASKOLAN UNDER UPPFÖRANDE

Läs mer om projektet här.
Pålning1200x680
Marken på det gamla flygfältet är väldigt sank, och byggnaden vilar på 317 upp till 11 meter långa pålar.
Armering 1200x680
Armering2 1200x680
Armering av bottenplatta och kantbalkar.
BlockBerg1200x680
Fasadelement innan avfärd från fabriken i Stavanger.
Mia1200x680
Sammanlagt 160 fasadelement transporteras på lastbil från Stavanger till Örebro.
Färger1200x680
Fönster, dörrar och nischer är målade i fyra olika kulörer.Kommentarer inaktiverade.