ÄNGLANDASKOLAN

ENTRANCE 1200x760

Örebro växer snabbt, och får ca 2000 nya invånare varje år. Strax söder om stadskärnan pågår utbyggnaden av den nya stadsdelen Södra Ladugårds­ängen. Fullt utbyggt kommer området att ha ca 3000 nya bostäder och olika offentliga miljöer.

Origo har ritat den nya Änglandaskolan i samarbete med Futurum Fastigheter och ByggDialog. Skolan blir en treparallellig F-6 skola för ca 525 elever. Under två år kommer delar av byggnaden även att fungera som evakueringsskola för 250 elever från Eklundaskolan, för att senare rymma kultur- och fritidsverksamhet.

Plan11möblerad

Änglandaskolan är en korridorlös skola i fyra våningar. Bottenvåningen innehåller olika gemensamma funktioner som storkök, matsal, skolhälsa och administration. Det finns sammanlagts sju hemvister med plats för tre klasser i varje, och två lite större hemvister för evakueringsklasserna från Eklundaskolan.

Den stora entréhallen som ligger mitt i byggnaden skapar ett unikt, gemensamt rum med ljusinsläpp från taket och cirkulationsstråk som leder vidare uppåt. På varje våning finns mindre aktivitetstorg som öppnar sig mot cirkulationstråken och entréhallen. Glaspartier leder naturligt dagsljus in i hemvisterna från byggnadens mitt.

SektionÄngenskolan

INTERIOR 1200x720

Interiört skapar sträckmetall och färgsatta fönsternischer en lekfull karaktär. Exteriört går skolans lekfullhet igen i såväl de färgglada fönsterkarmarna som den mönstrade betongfasaden, som är indelad i fält med olika materialbearbetningar och kulörer.

PLAYGROUNG 1200x760

Skolmiljön kompletteras med ett torg framför byggnaden och en stor skolgård som ansluter till den intilliggande parken. På tomten byggs samtidigt en ny idrottshall och ett p-däck med sittgradänger och verksamhetsyta på taket, också de ritade av Origo arkitekter.Kommentarer inaktiverade.